“Futures past: Thirty years of Arts Computing”, (ed. Anna Bentkowska-Kafel, Intellect Books, 2007)

Datorns intåg på konstscenen har naturligtvis påverkat konsten på många olika områden. Konstnärer har använt sig av datorer för att skapa digitala målningar, men även för att redigera fotografier och videofilmer. Museer har digitaliserat sina samlingar och skapat stora bildarkiv som är tillgängliga för allmänheten via Internet. Boken ”Futures Past”, som består av ett antal papers från en konferens 2004 arrangerad av CHArt (Computers and the History of Art) ger en historisk bakgrund till datorns betydelse för konsthistorien.

Det har ju hänt en hel del de senaste åren när det gäller konst och datorer, så därför känns artiklarna lite out-of-date och kvalitén är lite skiftande som det kan bli när samlar papers från någon konferens. Den tyska konsthistorikern Matthias Weiss konstaterar till exempel att den akademisk orienterad konsthistorien generellt ignorerar att datorer haft en betydelse för konsten, och tyvärr kan man väl konstatera att det förhållandet fortfarande verkar gälla på många håll.

Jutta Vinzents berättar i en paper om hur hon introducerad digitala bilder i form av PowerPoint för sina konststudenter, och hur hon lät dem utvärdera om de föredrog digitala bilder eller diabilder. Någon skillnad verkar studenterna inte ha märkt. Idag känns det ganska självklart att bilder visas digitalt, men Vinzents paper ger ett intressant historiskt perspektiv och det är här jag tycker boken har sin största betydelse. Man får ett perspektiv på hur konsthistorien var innan den digitala revolutionen fick genomslag i samhället i stort.

Det kanske mest intressanta exemplet i boken är hur man arbetat med att digitalisera olika bildarkiv. Det finns några papers som utgår från kända bildarkiv och som berättar om hur samlingarna har digitaliserats. ”The Index av Christian Art at Princeton University” är en sådan bildsamling som påbörjades av Charles Rufus Morey runt 1917 och som då bestod av två skokartonger med utklipp och vykort av kristen konst. Samlingen växte med åren och kom så småningom att bestå av runt 950.000 indexkort och 200.000 fotografier. Runt 1990 påbörjades arbetet med att digitalisera samlingen och idag finns runt 120.000 bilder på arkivets webbplats.

”Futures past” är alltså en bok som till större delen berättar hur konsthistorien såg ut innan den blev digital och som lägger ganska stor tonvikt vid tillkomsten av olika arkiv och bilddatabaser, även om det finns en del andra ingångspunkter också.

/Mathias Jansson

Lämna ett svar