Om du har flyttat eller ändrat adress kan du använda det här formuläret för att uppdatera din adress så att tidningen skickas rätt.

Om du får Konstperspektiv som styrelsemedlem i en konstförening
kontakta kristinl@sverigeskonstforeningar.nu för att uppdatera din adress.

Adressändring

Prenumerationsnummer (finns på baksidan av tidningen ovanför din adress):

Ditt namn:

Din e-post:

Din gamla adress:

Din nya adress:

Räkna ut följande tal (en kontroll för att undvika spam):