Genom att annonsera i Konstperspektiv når du

– Styrelsemedlemmar i ca 700 medlemsföreningar
(knutna till Sveriges Konstföreningar)

– Konstnärer, anställda/besökare på museer och gallerier

– Journalister, bildlärare, kulturarbetar, studerande

– Ca 250 bibliotek

– Andra konstintresserade privatpersoner runt om i landet


Priser och format 2018

Pris per annons exklusive moms. Alla sidor trycks i fyrfärg.

      Format                              Storlek (mm)              Pris (SEK)
Baksida                            222 x 253                     15 000
Helsida                             222 x 280                     15 000
1/2 stående                    102 x 270                      8 000
1/2 liggande                   206 x 134                      8 000
1/4 stående                    102 x 134                      4 000
1/4 liggande                   206 x 66                        4 000
1/8 stående                    50 x 134                         2 500


Inlämning av material

Annonsmaterial skickas med e-post till adress administration@konstperspektiv.nu

Maxgräns för bifogade annonser är 10 MB. Överstiger ditt material denna gräns kan du skicka annonsen via exempelvis WeTransfer.


Information för annonsmaterial

I dokumentet annonsmall kan du se de olika formaten för annonsering i tidningen.

Tekniska specifikationer gällande annonserna hittar du  här.

Information om bannerannonsering på vår hemsida hittar du här.

Deadlines för annonsmaterial och utgivningsdatum 2018

Nr. 1 deadline 15 januari, utkommer 6 februari

Nr. 2 deadline 5 mars, utkommer 27 mars

Nr.3 deadline 1 august, utkommer 28 august

Nr.4 deadline 21 oktober, utkommer 6 november


Medskick

Om ni skulle önska att skicka tryckt material med Konstperspektiv så kan vi erbjuda ett fast pris på 9 000 kronor exkl. moms (ca 1,12 kr./bilaga). Priset avser max 20 gram per bilaga och urvalet är direktadresserade prenumeranter, f.n. ca 8 000. För annat urval eller vid högre vikt, kontakta oss för en offert.


Få hjälp med att producera annonser

Du kan få hjälp med att producera annonser av vår formgivare (gäller ej banners). Skicka annonstexten i ett Worddokument eller som oformaterad text i ett mejl. Bifoga logotyp eller annat grafiskt element som skall finnas med. Upplösningen bör vara minst 300 dpi. Beskriv även dina önskemål för hur du vill att annonsen ska se ut.


Försäljningsvillkor

Endast skriftlig annullering av bokad annons godkännes. Sådan ska vara Konstperspektiv tillhanda senast två veckor (10 arbetsdagar) före materialdag (deadline). Vid avbokning senare än två veckor före den i prislistan angivna materialdagen debiteras 25 % av den bokade annonsens värde. Vid avbokning senare än en vecka före materialdagen debiteras 50 %. Vid avbokning efter materialdagen, eller om material inte har inkommit inom överenskommen tid, debiteras 100 %. Vid avbokning av mängdrabatterade annonser kan delar av erhållna rabatter komma att efterdebiteras.


Betalningsvillkor

30 dagar netto