Genom att annonsera i Konstperspektiv når du

          – Styrelsemedlemmar i ca 700 medlemsföreningar

          – Konstnärer, anställda/besökare på museer och gallerier

          – Journalister, bildlärare, kulturarbetare, studerande

          – Ca 250 bibliotek

          – Andra konstintresserade privatpersoner runt om i landet


          Deadlines för annonsmaterial och utgivningsdatum 2020

          Nr. 1, 2020 deadline 24 januari, utkommer 28 februari

          Nr. 2, 2020 deadline 3 april, utkommer 8 maj

          Nr. 3, 2020 deadline 27 juli, utkommer 28 augusti

          Nr.4, 2020 deadline 25 september, utkommer 30 oktober

          Du får självklart skicka ditt material till oss tidigare!


          Priser och format 2020

          Pris per annons exklusive moms. Alla sidor trycks i fyrfärg.

          Format                              Storlek (mm)              Pris (SEK)

          Baksida                            222 x 253                     15 000

          Helsida                             222 x 280                     15 000

          1/2 stående                    102 x 270                      8 000
          1/2 liggande                   206 x 134                      8 000

          1/4 stående                    102 x 134                      4 000
          1/4 liggande                   206 x 66                        4 000

          1/8 stående                    50 x 134                         2 500


          Medskick

          Om ni skulle önska att skicka tryckt material med
          Konstperspektiv så kan vi erbjuda ett fast pris på         
          9 000 kronor exkl. moms (ca 1,12 kr./bilaga).
          Priset avser max 20 gram per bilaga och urvalet är        
          direktadresserade prenumeranter, f.n. ca 8 000.
          För annat urval eller vid högre vikt,
          kontakta oss för en offert.

          Få hjälp med att producera annonser

          Du kan få hjälp med att producera annonser av vår        
          formgivare (gäller ej banners). Skicka annonstexten
          i ett Worddokument eller som oformaterad text i ett
          mejl. Bifoga logotyp eller annat grafiskt element som
          skall finnas med. Upplösningen bör vara minst 300 dpi. 
          Beskriv dina önskemål kring annonsen.


          Inlämning av material

          Annonsmaterial skickas med e-post till adress     
          administration@konstperspektiv.nu

          Maxgräns för bifogade annonser är 10 MB.
          Överstiger ditt material denna gräns kan du
          skicka annonsen via exempelvis WeTransfer.

          Information för annonsmaterial

          I dokumentet annonsmall kan du se de olika
          formaten för annonsering i tidningen.

         Tekniska specifikationer gällande annonserna
          hittar du  här.

          Information om bannerannonsering på vår
          hemsida hittar du här.


          Försäljningsvillkor

          Endast skriftlig annullering av bokad annons godkännes.
          Sådan ska vara Konstperspektiv tillhanda senast två
          veckor (10 arbetsdagar) före materialdag (deadline).
          Vid avbokning senare än två veckor före den i prislistan
          angivna materialdagen debiteras 25 % av den bokade
          annonsens värde. Vid avbokning senare än en vecka före
          materialdagen debiteras 50 %. Vid avbokning efter
          materialdagen, eller om material inte har inkommit inom
          överenskommen tid, debiteras 100 %. Vid avbokning av
          mängdrabatterade annonser kan delar av erhållna rabatter
          komma att efterdebiteras.

          Betalningsvillkor

          30 dagar netto