Annonsera i tidningen

Konstperspektiv är Sveriges största renodlade konsttidskrift. Sedan 1975 har vi följt vad som händer på den samtida konstscenen. Vi skriver för en bred, konstintresserad publik. Hos oss får konsten vara mångfald: måleri, skulptur, installation, video, foto, performance och mycket, mycket mer. Kontakta oss på e-post till adressen red@konstperspektiv.nu

 

Upplaga

Upplagan ligger på runt 6500 exemplar, men vi har cirka 30 000 läsare per nummer enligt vår senaste läsarundersökning sommaren 2015. Det gör oss till en unik kanal i svensk press för information och marknadsföring. Genom att annonsera i Konstperspektiv når du:

  • Styrelsemedlemmarna i ca 700 medlemsföreningar knutna till Sveriges Konstföreningar, Sveriges mesta utställningsbesökare och konstköpare
  • Ett stort antal konstnärer, konststuderande, museianställda och gallerister
  • Journalister, bildlärare, kulturarbetare
  • Ca 250 bibliotek
  • Andra konstintresserade privatpersoner runt om i landet
  Deadlines och utgivningsdatum 2018

Nr. 1 deadline 15 januari, utkommer 6 februari

Nr. 2 deadline 5 mars, utkommer 27 mars

Nr.3 deadline 11 august, utkommer 28 august

Nr.4 deadline 21 oktober, utkommer 6 november

 

Priser och format 2018

Pris per annons exklusive moms. Alla sidor trycks i fyrfärg.
Format Storlek (mm) Pris (SEK)
Baksida 222 x 253 15 000
Helsida 222 x 280 15 000
1/2 stående 102 x 270 8 000
1/2 liggande 206 x 134 8 000
1/4 stående 102 x 134 4 000
1/4 liggande 206 x 66 4 000
1/8 stående 50 x 134 2 500
Bannerannons 1 år 150 x 120 px 1 400
   

Medskick

Om ni skulle önska att skicka tryckt material med Konstperspektiv så kan vi erbjuda ett fast pris på 9 000 kronor exkl. moms (ca 1,12 kr./bilaga). Priset avser max 20 gram per bilaga och urvalet är direktadresserade prenumeranter, f.n. ca 8 000. För annat urval eller vid högre vikt, kontakta oss för en offert.

Annonsplacering
Vi försöker att så långt det går lägga annonserna mot redaktionella sidor. Här kan du bläddra i ett nummer av tidningen för att se hur det kan se ut!

Tekniska specifikationer

Godkänt annonsmaterial

Tryckfärdig PDF. Kom i håg att bilder som används i annonsen bör ha en upplösning på 300 dpi.

Bra att veta är att om man skapar en PDF med tryckeriets joboptions, se nedan, så konverteras inga färger. Anledningen till det är att de separerar allt i sitt interna arbetsflöde. Dvs. en monterad RGB-bild i Indesign kommer fortsatt vara RGB i PDF. Först när vi tar in PDF i vårt arbetsflöde så separeras den till aktuell CMYK.

Använd gärna inställningsfilen från vårt tryckeri för att säkerställa att PDF:en blir korrekt skapad som tryckfärdig PDF. Du kan också exportera PDF med förinställningen för PDF/X-1a, PDF/X-3 eller PDF/X-4. Vi föredrar PDF/X-4 som behåller skuggor och genomskinlighet för bästa resultat.

Ladda hem och installera inställningsfilen för PDF-export (.joboptions) på den här adressen http://www.danagardlitho.se/support/tryckfardig-pdf/

I InDesign läser du in filen i Adobe PDF förinställningar. När du kontrollerar din PDF i Acrobat är ett tips att ta fram paletten Förhandsgranska Utdata (Avancerat / Tryckproduktion). Klicka i Förhandsgranska övertryck för att se eventuella övertrycksfel. Acrobat har också en inbyggd funktion för att kontrollera PDF:en innan du skickar den till tryck, Avancerat / Preflight.

Färginställningar och ICC
Tryckeriets arbetsflöde är optimerat för standardprofiler enligt ISO och baseras på Fogras måldata och de rekommenderar sin egen DanagardLiTHO_Typ1-2_F39_270.icc eller aktuell ISO standard (Fogra 39), f.n. ISOcoated_v2_eci.icc.

Som arbetsfärgrymd i RGB används ICC-profil Adobe RGB (1998). Om information om använd färgrymd saknas så antas för CMYK: Fogra 39 och för RGB: Adobe RGB. Vänligen meddela oss om materialet är skapat på annat sätt än med dessa profiler för att undvika felaktiga färgkonverteringar.

Här kan du ladda ned profiler och färginställningar samt installera dem på din dator:

En fil är själva profilen, den andra är en färginställningsfil. Så här ska filerna installeras:

Installera profiler:
Pc högerklicka på filen och välj installera.
Mac kopiera filen till Macintosh HD/Library/Application Support/Adobe/color/Profiles.

Installera färginställningar:
Pc kopiera filen (.cfs) till C:\Documents and Settings\[Användare]\Application Data\Adobe\Color\Settings
Mac kopiera filen (.cfs) till Macintosh HD/Library/Application Support/Adobe/color/Profiles/Settings

Ladda ned profil
Ladda ned färginställningar

Lämning av material
Annonsmaterial skickas med e-post till adress administration@konstperspektiv.nu Maxgräns för bifogade annonser är dock 10 MB, överstiger ditt material denna gräns kan du skicka annonsen via Sprend, WeTransfer eller använda FTP (kontakta oss för uppgifter om FTP).

Hjälp med att producera annonser
Du kan få hjälp med att producera annonsen av vår formgivare (gäller ej banners). Skicka annonstexten i ett Worddokument eller som oformaterad text i ett mejl. Bifoga logotyp eller annat grafiskt element som skall finnas med. Upplösningen bör vara minst 300 dpi. De åttondelsannonser som vår formgivare producerar utformas med standardtypsnittet Akzidens Grotesk.

Annonsmallar
I dokumentet annonsmall.pdf kan du se de olika formaten för annonsering i tidningen. Fakta om bannerannonsering på vår hemsida hittar du här!

Försäljningsvillkor
Endast skriftlig annullering av bokad annons godkännes. Sådan ska vara Konstperspektiv tillhanda senast två veckor (10 arbetsdagar) före materialdag (deadline). Vid avbokning senare än två veckor före den i prislistan angivna materialdagen debiteras 25 % av den bokade annonsens värde. Vid avbokning senare än en vecka före materialdagen debiteras 50 %. Vid avbokning efter materialdagen, eller om material inte har inkommit inom överenskommen tid, debiteras 100 %. Vid avbokning av mängdrabatterade annonser kan delar av erhållna rabatter komma att efterdebiteras.

Betalningsvillkor
30 dagar netto.