Arde-Shir Seradj: “Rum med andra dörrar”

Göteborgs Hospital, sedermera S:t Jörgens sjukhus, byggdes 1872 och var på sin tid en av Sveriges största mentalvårdsenheter med upp till 1 200 patienter och 800 anställda med sina anhöriga. Hospitalet var förlagt till en avlägsen del av Hisingen, för att inte omvärlden skulle störas av ”dårarna”. Göteborgs Hospital fungerade som en helt sluten värld. Man var i praktiken självförsörjande, och systemet innanför murarna speglade det svenska samhället kring sekelskiftet med förhållandevis behagliga miljöer för de bättre beställda och sovsalar av kaserntyp för de fattiga. Patienter och anställda delade samma vardag, och på gamla bilder kan man se grupporträtt där patienter poserar tillsammans med sina vårdare, iförda vårdarnas avlagda uniformer. Men klassamhället fungerade lika effektivt innanför Hospitalets grindar som utanför. Högst upp i hierarkin fanns överläkaren, som styrde verksamheten likt ett medeltida kungadöme.

Om denna säregna och slutna värld har Arde-Shir Seradj gjort en dokumentärfilm, baserad på flera års källforskning i olika arkiv. Resultatet har blivit en drygt 20 minuter lång resa in i en värld på tröskeln mellan en gammal vårdideologi, som enbart strävade efter att stuva undan de sjuka, och ett nytt synsätt där de faktiskt skulle behandlas. Men mest tydlig av allt är emellertid den påverkan som emanerade från ideologin bakom det moderna Sveriges arkitekter, nämligen att var sak har sin plats i samhällssystemet. ”Dårarna” må vara människor med människors krav på human behandling, men det skall ske på behörigt avstånd från den övriga samhällsapparaten så att inte den sociala ingenjörskonsten störs i sitt arbete. Arde-Shir Seradjs film visar en människosyn som, för att parafrasera historikern Peter Gay, gör outsidern till insider. Och som sådan har filmen också en hel del att berätta om dagens gettoisering och gated communities.

Det skulle ha varit lätt att göra filmen till en uppvisning i indignation över samhällets orättvisor, men den fällan går inte Arde-Shir Seradj i. Berättelsen är sakligt hållen, nästan helt och hållet faktabaserad. I stället är det bilderna som talar sitt tydliga språk. Människornas blickar och ansikten som passerar revy antyder ett lidande i det tysta. Till stämningen bidrar Kambize Råshan Ravans vemodiga och suggestiva musik. ”Rum med andra dörrar” är Arde-Shir Seradjs examensfilm från HDK i Göteborg. Filmen visades nyligen vid Göteborgs filmfestival.

ANDERS OLOFSSON

Lämna ett svar