Årets Stenastipendiater utsedda

Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur instiftades år 1996. Alltsedan dess har stiftelsen årligen utdelat utbildningsstipendier till konstnärer, musiker och författare. Syftet med dessa stipendier är att bereda möjligheter till vidareutbildning inom konstnärskapet. Bland de tidigare stipendiaterna finns bland andra Patrik Andiné, Johan Zetterquist och Annika von Hausswolff. Årets stipendiater är tre till antalet: Per Agélii, Mattias Nilsson och Cajsa von Zeipel. Var och en får 150.000 kronor. Den 8 december – 3 februari 2013 pågår en utställning med stipendiaternas verk på Göteborgs Konstmuseum.

Mattias Nilsson, Elephant and Castle, Foto Peter Claesson
Cajsa von Zeipel, Bedscene, 2012, Foto Petter Letho
Per Agélii, Svampar, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar