About Redaktionen

Author Archive | Redaktionen

Vinnaren är…!

Över 180 svar inkom på Konstperspektivs läsarundersökning. Bland de som lämnat sina e-postadresser har vi nu slumpmässigt valt ut en vinnare. Det blev Ann-Sofi Brandt som vann ett grafiskt blad av Roger Metto. Vi gratulerar! Vi vill också tacka alla som deltog. Resultatet av läsarundersökningen kommer vi att berätta om efter semestern.

Läs hela texten

Konstperspektiv fyller 35 år

1975 startade det nybilade riksförbundet SKR (Sveriges Konstföreningars Riksförbund) en ny tidskrift som fick namnet “Konstperspektiv”. Namnet hämtade man från sin föregångaren som utgivits av Samarbetsnämnden för Konstföreningar i Göteborg. Förutom namnet fanns det andra likheter, båda utkom med fyra nummer per år, riktade sig till anslutna konstföreningar och andra intresserade, samt verkade för “god konst”. Den nya Konstperspektiv hade dock i början en mer kulturpolitisk inriktning för att profilera det nybildade riksförbundet. I ledaren till nr 1/75 skriver redaktör Uno Kampmark följande:

“Konstperspektiv kommer att föra en livlig kulturpolitisk debatt.[…] Konstperspektiv kommer att granska det kommersiella utbudet och ägna särskild uppmärksamhet åt hötorgshandeln och den internationella grafikgeschäftet…”

Under de kommande åren blev konstbildningen och det breda tilltalet allt mer tongivande i tidskriften, något som fortfarande är en grundsten i Konstperspektiv.

Läs hela texten