Archive | Press RSS feed for this section

Nytt nummer den 20 februari! Tema: konst för alla sinnen

2015_1Den 20 februari inleder vi vårt 40-årsjubileum med ett nummer tillägnat konst för alla sinnen, konst som engagerar hörsel, lukt, smak och känsel. I en tid när det visuella överflödet är bedövande kanske konsten behöver kommunicera via just sådana kanaler för att få genomslag? Du kan prova själv, för denna gång luktar det om Konstperspektiv!

Mathias Jansson tar oss med på en spännande resa bland konstens lukter och smaker. Axel Andersson presenterar den gränsöverskridande Sara Lundén och Bo Borg  tar sig an Susan Philipsz ljudkonst. Magnus Bons gör en närläsning av Sirous Namazis konstnärskap och Inger Gustafsson Seife möter japansk textilkonst i framkanten. Under vinjetten Mötet träffar Eva Paulsen Katie Paterson, som bokstavligt talat skapar konst för evigheten.

Har du frågor, kontakta gärna Anders Olofsson, Konstperspektivs redaktör, på e-postadress anders.olofsson@konstperspektiv.nu eller telefon 0733-755 985. Du kan ladda ner en högupplöst bild av omslaget här (Omslag: Peter de Cupere).

Läs hela texten

Nytt nummer den 28 november! Tema: Trådburet

omslag144Den 28 november kommer nästa nummer med titeln “Trådburet”. Denna gång ägnar vi en stor del av numret åt textilkonsten, ett uttryck som under de senaste decenniet genomgått stora förändringar. Gamla hantverkstraditioner möter moderna material och produktionsmetoder, alltmedan de textila uttrycken öppnar sig mot skulptur, installation och t.o.m. måleri.

Inger Gustafsson Seife introducerar temat via miniporträtt av tre textila banbrytare: Hannah Ryggen, Gunilla Paetau Sjöberg och Magdalena Abakanowicz. Dessutom besöker hon den stora textilmönstringen Perspectives i Graz och förmedlar sina intryck därifrån. Frida Cornell har träffat Märit Runsten, en konstnär som låter textilen vara ett sätt att få ut aggressioner och upptäcka mörka sidor hos människan. Vi gör också några nedslag utomlands. Eva Paulsen har gått på jakt efter Berlins halvhemliga privata konstsamlingar och Camilla Granbacka pejlar konstlivet i Finland. Och under vinjetten Mötet går Magnus Bons nära inpå Per Wizéns konstnärskap.

Har du frågor, kontakta gärna Anders Olofsson, Konstperspektivs redaktör, på e-postadress anders.olofsson@konstperspektiv.nu eller telefon 0733-755 985. Du kan ladda ner en högupplöst bild av omslaget här (Omslag: Magdalena Abakanowicz, foto: Claudio Alba).

Läs hela texten

Nytt nummer den 29 augusti. Tema: Förbannade samtid!

kp_omslag_14_3Ett nytt nummer av Konstperspektiv kommer ut den 29 augusti. Temat är kort och gott den förbannade samtiden. Vår moderna, västerländska tidsuppfattning har egentligen bara kring 300 år på nacken. Under 1700-talet växte föreställningen sig stark att mänskligheten rörde sig från ett mörkt förflutet i riktning mot en ljus(are) framtid, där samtiden var en nödvändig mellanlandning. Idag är vi inte längre så säkra på den saken. Samtiden framstår mer som ett konglomerat av det förflutna och drömmarna om något kommande. Samma brist på precision häftar vid samtidskonstbegreppet, vilket inte hindrar att det används flitigt på både museer, universitet och konstskolor, för att inte tala om i massmedia. I höstens nummer av Konstperspektiv söker vi närma oss samtiden och samtidskonstbegreppet.

Ur numret: Vad har kamouflagemålare från första världskriget gemensamt med stylister som vill dölja oss för övervakningskameror? Anders Olofsson går på jakt efter konsten i en bångstyrig samtid. Magdalena Dziurlikowska har träffat Cecilia Ömalm, som låter arkitekturen öppna hemliga dörrar till inre rum. I tider när kulturpolitiken havererar hänvisas konstnärerna allt oftare till att själva ta ansvaret för sin ekonomiska utveckling. Jakob Anckarsvärd uppmanar dem att ta saken i egna händer. Gert Z Nordström skärskådar det svenska historiemåleriet, en bespottad genre som fått en äreräddning. Dessutom har vi frågat experterna Cecilia Hillström, Martin Ålund och Dan Karlholm om begreppet samtidskonst egentligen har någon betydelse idag. Under vinjetten Mötet presenterar Magnus Bons konstnären Enno Hallek.

Har du frågor, kontakta gärna Anders Olofsson, Konstperspektivs redaktör, på e-postadress anders.olofsson@konstperspektiv.nu eller telefon 0733-755 985. Du kan ladda ner en högupplöst bild av omslaget här (Omslag: Carlos Cruz-Diez, Dazzle Ship).

 

Läs hela texten

Nytt nummer om konsten och välfärden den 9 maj!

kp_2014_2Ett nytt nummer av Konstperspektiv kommer ut den 9 maj. Numret tar sin utgångspunkt i hur den starka staten förhåller sig till konsten, och hur det nationella projektet gradvis övergått till att bli en dragkamp mellan makthavare som önskar att konsten ska sitta still i båten, och konstnärer som ser konsten som ett instrument för att pröva hållfastheten hos samhällsmoralen.

Robert Stasinski tar sig fram genom ett Europa där konsten växelvis fungerat som samhällsmaskineriets smörjmedel, hyllat makten eller repat samhällets glänsande lack. Anders Olofsson har mött Richard Dore för ett samtal om relationen mellan praktiska livsideal och konst. Victoria Machmudov studerar hur konstnärer vänder modern övervakningsteknik mot dem som övervakar oss. Torsten Jurell har besökt porslinets huvudstad Jingdezhen, och Magnus Bons presenterar Aida Chehrehgoshas säregna fotokonst. Slutligen har Jan Torsten Ahlstrand rest till Tallinn för att söka den östeuropeiska modernismens rötter.

Har du frågor, kontakta gärna Anders Olofsson, Konstperspektivs redaktör, på e-postadress anders.olofsson@konstperspektiv.nu eller telefon 0733-755 985. Du kan ladda ner en högupplöst bild av omslaget här (Omslag: Komar & Melamid:  Allies, från serien Yalta Conference)

Läs hela texten

Nytt nummer om måleri den 14 februari!

omslag_2014_1Ett nytt nummer av Konstperspektiv kommer ut den 14 februari. Temat är denna kort och gott: måleri i förvandling. Vi har låtit Magnus Bons gå på djupet i de senaste decenniernas måleriska värld. Det blir en resa mellan ytterligheterna det unika och det reproducerbara, men också ett konstaterande att en och samma bild mycket väl kan rymma flera betydelser samtidigt. Måleriet är inte fast och definierbart, det utvidgar och förändrar hela tiden sin domän. Som överallt i konstvärlden är det evig rörelse som är nyckelordet.

Maria Johansson har mött Lena Cronqvist för ett samtal om bilder som tar vid där orden inte räcker till. Frida Cornell diskuterar med Stefan Otto om att arbeta i både den digitala och den analoga världen samtidigt.  Magdalena Dziulikowska har mött årets Beckers-stipendiat David Molander, och Martin Hägg låter Thomas Wallner tala ut om sina 40 år som gallerist. Slutligen reser Rikard Ekholm till New York och upptäcker en konststad med problem.

Vi släpper numret i samband med mässan Supermarket på Kulturhuset i Stockholm den 14 – 16 februari. Vi finns i vår monter på plan 3, där vi även visar verk av Stefan Otto.

Har du frågor, kontakta gärna Anders Olofsson, Konstperspektivs redaktör, på e-postadress anders.olofsson@konstperspektiv.nu eller telefon 0733-755 985. Du kan ladda ner en högupplöst bild av omslaget här (Omslag: Astrid Svangren, tvinna, virvla, inte länge, men oändligt, 2013).

Läs hela texten

Nytt nummer om neopop och konstbildning den 29 november!

kp_2013_4_smallEtt nytt nummer av Konstperspektiv kommer ut den 29 november. Temat är denna gång dubbelt: neopop och konstbildning. Nästa år är det 60 år sedan begreppet ”pop art” myntades. Vi speglar följderna av det popkonstnärliga genombrottet. Hur vidareutvecklas det av dagens konstnärer? Och går det att förhålla sig kritiskt till popkonsten i en tid när gränsen mellan konst och masskultur i stort sett suddats ut? Dessutom firar Sveriges Konstföreningar sitt 40-årsjubileum i december. Det ger oss en anledning att titta närmare på hur konstbildningen står sig i dagens samhälle.

Clemens Altgård analyserar hur popkonsten ömsat skinn för att överleva. Magnus Bons presenterar Gunilla Klingbergs konstnärskap och Jennie Fahlström har träffar Peter Geschwind för ett samtal om hur det är att vara neopop. Per Hasselberg diskuterar med Carolina Malmström om konst som kunskap och Gert Z Nordström introducerar Herbert Read, anarkisten som blev den svenska konstpedagogikens fader. Under vinjetten Mötet har Magdalena Dziurlikowska begivit sig ut på landet för att träffa Moa Israelsson Forsberg.

Har du frågor, kontakta gärna Anders Olofsson, Konstperspektivs redaktör, på e-postadress anders.olofsson@konstperspektiv.nu eller telefon 0733-755 985. Du kan ladda ner en högupplöst bild av omslaget här (Omslag: Gunilla Klingberg “Wheel of Everyday Life”, 2013. Rice Gallery, Houston, Texas. Foto: Nash Baker).

Här kan du titta på bilder ur numret:

Läs hela texten

Stina Rosenberg får Åke Andréns konstnärsstipendium

Stina Rosenberg har tilldelats Åke Andréns Stiftelses stora konstnärsstipendium för 2013. Stipendiesumman är på 500.000 kronor, och så här lyder juryns motivering:

Vardagens förtrolighet kan stå i vägen för insikten om måleriets mirakel: att en människa genom att föra handen över en yta och lämna spår av färg kan ge en bild av världen och av vad det innebär att vara människa. En handling vetenskapen menar utförts under åtminstone hundra tusen år och som byggt en svindlande rik tradition. Och hela tiden tar unga målare vid och förmår locka oss att se på nytt.

Stina Rosenberg väljer att gå tillbaka till det mest ursprungliga i processen. Hennes bilder avbildar inte utan ställer oss inför verkligheten av färg och handens rörelse över den monokroma målningen. Blicken lockas att vandra mellan den stora form som breder ut sig på ytan och förvandlar den till rymd och bärare av myriader små kroppar av färg, var och en med sin rumslighet och rörelseenergi.

Målaren är intensivt närvarande. Bilder av gestalter i verkligheten glimtar till och upplöses.  Till sin verkan ligger detta måleri nära musikens förmåga att oförklarligt röra vid existensen. Själv nämner hon tilltro och tillit som drivkrafter och strävan att maximalt vidga spannet mellan olika innebörder.

Så bjuder Stina Rosenbergs bilder motstånd mot det snabba, tydliga och direkta, men desto mer av poesi och det utforskandets äventyr bara måleriet kan ge.

Ett urval av Stina Rosenbergs verk visas på Liljevalchs konsthall i Stockholm under perioden 24-29 september. Därefter kommer hon att ställa ut på Jönköpings läns museum 12 oktober 2013 – 12 januari 2014.

Åke Andréns  Stiftelse inrättades 2011 med syfte att varje år premiera en ung lovande konstnär. Årets utdelning är den andra, föregående års stipendiat var Carl Hammoud.

Nedan kan du se bilder från stipendieutdelningen!

Läs hela texten

Nytt nummer om foto den 2 september!

KP_nr3_2013_webEtt nytt nummer av Konstperspektiv kommer ut den 2 september. Temat är “Foto i fokus”. Fotokonsten är hetare än någonsin. Fotoutställningar drar storpublik, och fotografiska verk når toppnoteringar hos auktionshusen. Hur gick det till? Och är det helt problemfritt?

Niclas Östlind ger en introduktion till de senaste decenniernas fotokonst, och frågar sig om inte samtidsfotot är på jakt efter en ny identitet. Axel Andersson har gjort en närläsning av Denise Grünsteins konstnärskap, Johanna Theander presenterar Hyun-Jin Kwak och Magnus Bons introducerar Linda Hofvanders egensinniga bildvärld. Och så blir det lite fotohistoria: Tomas Polvall har rest i spåren av Evelyn Cameron, kvinnlig fotopionjär i 1800-talets Nordamerika.

Under vinjetten Mötet har Magdalena Dziurlikowska träffat den kontroversielle keramikern Haidar Mahdi. Och så ger konstnären Andreas Gedin sina personliga reflektioner från årets Venedigbiennal. Är du ressugen? Jakob Anckarsvärd ger en introduktion till konstens Glasgow, en stad som producerar goda konstnärer på löpande band trots dåliga förutsättningar.

Har du frågor, kontakta gärna Anders Olofsson, Konstperspektivs redaktör, på e-postadress anders.olofsson@konstperspektiv.nu eller telefon 0733-755 985. Du kan ladda ner en högupplöst bild av omslaget här (Omslag: Helga Härenstam ur “A Demonstration of the Sign of the Horns”).

Läs hela texten

Nytt nummer om offentlig konst den 10 maj!

2013_2Ett nytt nummer av Konstperspektiv kommer ut den 10 maj. Temat är “Konst för alla?”, och är (nästan) helt och hållet tillägnat den offentliga konsten. Vi ställer oss frågan vad offentlig konst egentligen är idag? Vem bestämmer över vad som får visas i våra gemensamma rum? Vilka nya förutsättningar har konstnärerna att arbeta med i en tid när det typiska offentliga konstverket inte längre är en skulptur i brons mitt på torget? Och hur tar vi hand om våra offentliga konstverk?

Konstnären Martin Ålund ställer utifrån sitt perspektiv angelägna frågor om hur – och varför – man kvalitetssäkrar offentliga konstverk. Nicolas Hansson har funderat över hur konsten får plats i en stadsmiljö där stadens torg är ett minne blott. Kristina Möster Nilsson tar sig an tre olika konstprojekt som valt ett annat sätt att förhålla sig till det offentliga rummet och Martin Schibli analyserar vilken betydelse den fysisk och historiska platsen har för den offentliga konsten. Slutligen har Ingmar Simonsson givit sig ut på jakt efter 10 välkända skulpturer från modernismens era som alla känner till men få vet bakgrunden till.

I numret möter du även Johan Zetterquist, en konstnär som byggt en del av sin karriär på att föreslå omöjliga offentliga konstprojekt. Vi har också besökt Ulla Viotti, en av pionjärerna för den platsspecifika skulpturkonsten i Sverige. Och så återupptäcker vi en riktigt gammal målarhjälte, Nils Forsberg. Snart aktuellt med ett eget museum i Ljungbyhed.

Har du frågor, kontakta gärna Anders Olofsson, Konstperspektivs redaktör, på e-postadress anders.olofsson@konstperspektiv.nu eller telefon 0733-755 985. Du kan ladda ner en högupplöst bild av omslaget här (Omslag: Parfyme “Everyone Can Use the Harbour”).

Läs hela texten

Nytt nummer den 15 februari – Konstperspektiv skriver om gatukonst

omslag_2013_1Gatukonst, graffiti, street art – kärt barn har många namn. Men faktum är att den konst som görs spontant i det offentliga rummet har kommit att bli en allt viktigare spegling av vår samtid. Nu letar den sig även utan svårighet in på gallerier och museer, samtidigt som den i andra sammanhang fortfarande betraktas som skadegörelse. I årets första nummer tar vi oss an gatukonsten på bredden och på djupet. Jacob Kimvall tecknar en kort svensk gatukonsthistoria. Peter Bengtsen skärskådar relationen mellan gatukonsten och den kommersiella konstvärlden. Johanna Theander tar sig an graffitifilmgenren, ett sätt att både dokumentera gatukonstverk och en självständig konstnärlig uttrycksform. Eva Maguszewska skriver om gatukonstens kvinnor. Rebecka Bülow besöker gatukonstfestivalen i Valparaiso och Tomas Polvall går på vandring i Belfast, där muralmålningarna från inbördeskriget numera bidrar till försoningen.

Förutom detta: Frida Arnqvist Engström har träffat Lisa Anne Auerbach, som med sina stickade tröjor gör publiken till konstverk. Under vinjetten Mötet pratar Bo Borg med serietecknarna Malin Biller, Sara Granér, Nanna Johansson, Loka Kanarp, Lina Neidestam och Liv Strömqvist, som vänder upp- och-ned på manssamhället. Slutligen minns vi Mike Kelley och Denise René, två starka konstpersonligher som lämnade oss 2012. Rikard Ekholm och Jan Torsten Ahlstrand levererar tänkvärda minnesord.

Numret släpps på mässan Supermarket i Kulturhuset den 15-17 februari. Kom och besök oss i vår monter och köp numret till mässpris!

Har du frågor, kontakta gärna Anders Olofsson, Konstperspektivs redaktör, på e-postadress anders.olofsson@konstperspektiv.nu eller telefon 0733-755 985. Du kan ladda ner en högupplöst bild av omslaget här (Omslag: WiC, foto: Patrik Lindén).

 

Läs hela texten