Archive | Press RSS feed for this section

Konstperspektiv 3/10

Tema: Serier och konst

I höstens nummer av Konstperspektiv tittar vi närmare på relationen mellan konst och tecknade serier. Seriemediet har som få andra levt och utvecklats i symbios med det moderna samhället. Så det är ingen slump att konstnärerna från allra första stund intresserat sig för serietecknandet. Dagens seriekonst tar sig flera olika uttryck, och det är lika vanligt att arbeta inom mediets rutsystem som att låta serieestetiken flöda ut i rummet i form av väggmålningar eller installationer.

”Vad är seriekonst?” – Utomlands drar seriemuseer och seriemässor en stor publik. I Sverige hittar man serierna bredvid godiset i livsmedelsaffären. Möt en konstart som fortfarande kämpar mot fördomarna.

”En kapten går i land” – Joakim Lindengren är en kultfigur i Seriesverige. Men nu tackar hans figur Kapten Stofil för sig.

“Eskapism och samhällsengagemang” – Amerikanska serier om män och kvinnor i tajts som vill rädda världen har ändrat karaktär. Nu, 2010, har serierna större bredd.

”Befrielsen kommer genom Neo Pop” – 1992 salufördes en ny term av den inflytelserike japanske konstkritikern Noi Sawaragi. ”Neo Pop” såg dagens ljus i den uppgående solens rike.

”Magisk diskbänksrealism” – Små vita fina blomblad svävar i försommarluften utanför fönstret, ett litet nytt barn sover och drömmer sött i sin vagn i trappen. Välkommen till Helena Roos värld.

Vi tittar också närmare på filmvärldens version av konstnären, som inte alltid behöver vara en romantiserande bohemsaga. Genom historien har det skapats ett antal närskådande och banbrytande porträtt.

Förutom detta: bokrecensioner, konstkalendarium och mycket annat! Har du frågor, kontakta gärna Anders Olofsson, Konstperspektivs redaktör, på e-postadress anders.olofsson@konstperspektiv.nu eller telefon 0733-755 985.

Läs mer: www.konstperspektiv.nu

Läs hela texten

Vinnaren är…!

Över 180 svar inkom på Konstperspektivs läsarundersökning. Bland de som lämnat sina e-postadresser har vi nu slumpmässigt valt ut en vinnare. Det blev Ann-Sofi Brandt som vann ett grafiskt blad av Roger Metto. Vi gratulerar! Vi vill också tacka alla som deltog. Resultatet av läsarundersökningen kommer vi att berätta om efter semestern.

Läs hela texten

Konstperspektiv fyller 35 år

1975 startade det nybilade riksförbundet SKR (Sveriges Konstföreningars Riksförbund) en ny tidskrift som fick namnet “Konstperspektiv”. Namnet hämtade man från sin föregångaren som utgivits av Samarbetsnämnden för Konstföreningar i Göteborg. Förutom namnet fanns det andra likheter, båda utkom med fyra nummer per år, riktade sig till anslutna konstföreningar och andra intresserade, samt verkade för “god konst”. Den nya Konstperspektiv hade dock i början en mer kulturpolitisk inriktning för att profilera det nybildade riksförbundet. I ledaren till nr 1/75 skriver redaktör Uno Kampmark följande:

“Konstperspektiv kommer att föra en livlig kulturpolitisk debatt.[…] Konstperspektiv kommer att granska det kommersiella utbudet och ägna särskild uppmärksamhet åt hötorgshandeln och den internationella grafikgeschäftet…”

Under de kommande åren blev konstbildningen och det breda tilltalet allt mer tongivande i tidskriften, något som fortfarande är en grundsten i Konstperspektiv.

Läs hela texten