“Det skapande ögonblicket” av Christoffer Barnekow, (Bokförlaget Arena, 2006)

Känd från TV är ett uttryck som passar väl in på journalisten Christoffer Barnekow som har synts i TV- rutan i program som ”Bildjournalen” och ”Det goda samtalet”. Han verkar vara en journalist som alltid ställer de rätta frågorna och som inger förtroende hos den han intervjuar, vilket för det mesta leder till mycket intressanta intervjuer.

Under många år arbetade Barnekow med konstreportage och träffade många kreativa konstnärer. När han för något år sedan gjorde en resa genom Sverige, var det speciellt en fråga som han var intresserad av och som resulterade i boken ”Det skapande ögonblicket”. Vad händer egentligen när en idé födds, eller när ett konstverk skapas? Går det att förklara? Barnekow intervjuade ett 20-tal personer som arbetar med kreativitet och skapande i olika sammanhang för att belysa frågan och kanske få fram ett svar.

Barnekow möter bl a konstnären Nils Erik Gjerdevik i hans ateljé i Köpenhamn. Där Gjerdevik förklarar att ”Inspiration kommer alltid genom arbete.. Ju mer arbete desto större är chansen att det skapande ögonblicket infinner sig.”. Komikerparet Anders och Måns säger att de ibland tvingar fram inspirationen: ”Tvång. Man måste tvinga sig själv att bli inspirerad.” Arkitekten Gert Wingårdh däremot säger att Leonardo da Vinci är hans förebild. Da Vinci var ständigt verksam och antecknade i sina anteckningsböcker.

”Det skapande ögonblicket” är en bred bok med ett familjärt tonfall som ger intressanta inblickar i hur människor med kreativa yrken arbetar och tänker. Något universalt svar verkar det inte finnas, utan idéerna letar sig fram på många olika vägar, men det klassiska citat att kreativitet är 1% inspiration och 99% transpiration, verkar hålla sig ganska bra. Till kreativitet verkar det inte finnas några genvägar, möjligen några personliga trick för att hjälpa den på traven.

/Mathias Jansson

Kommentera