Priser och villkor

I Konstperspektivs kalendarium hittar du aktuella utställningar från gallerier, museer, konsthallar och konstföreningar från hela Sverige. Att medverka i kalendariet under ett år (4 nr) kostar 800:- + moms, i priset ingår en årsprenumeration på Konstperspektiv.

Allmänna konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar medverkar som medlemsförmån i kalendariet under kategorin ”Konstföreningar” utan kostnad. Kontakta Mathias Jansson på info@sverigeskonstforeningar.nu eller tfn 040-36 26 68.

Övriga bokar plats i kalendariet genom att kontakta Jeannette Bromark på annons@konstperspektiv.nu eller telefon 0709-550105.

Deadlines och utgivningsdatum 2017

2017
Nr. 1 deadline 9 januari, utkommer 10 februari
Nr. 2 deadline 1 mars, utkommer 31 mars
Nr. 3 deadline 22 juni, utkommer 25 augusti
Nr. 4 deadline 6 oktober, utkommer 3 november

 

Som arrangör lägger du själv in dina uppgifter i vårt kalendarium. Uppgifterna blir omedelbart synliga i webbversionen av kalendariet. Du kan dessutom lägga upp mer information om verksamheten och t.ex. ladda upp en logotyp eller en liten utställningsbild. Du får dina inloggningsuppgifter när du bokar kalendarieplats. Här kan du ladda ned en manual som visar hur du lägger in och redigerar dina uppgifter i Kalendariet!

Kalendarium ur Konstperspektiv 1-2/2016.

Kalendarium ur Konstperspektiv 1-2/2016.