Priser och villkor
(Alla priser är exklusive moms)

Standardbanner 160 x 120 px för 1 400 kronor, plus moms, per år. 
En standardbanner syns i annonsblocket på startsidan.

Toppbanner 730 x 292 px för 2000 kronor, plus moms, per månad. 
En toppbanner syns alltid i blocket med pendlande bilder “Om oss”, “Prenumeration” och “Annonsering”.

Annonsen ska vara liggande i jpg, gif eller png, och kan vara statisk eller animerad.
Vänligen skicka en bild i god kvalitet!

Du kan byta ut din banner så ofta du önskar under abonnemangsperioden genom att kontakta oss på administration@konstperspektiv.nu