2012 nr 1

kr75.00

Tema: Krig & fred

Beskrivning

Tema: Krig & fred

Att människor fört krig mot varandra sedan tidernas begynnelse är tyvärr något det inte går att bortse från. Och ganska tidigt togs konsten i anspråk för att rättfärdiga eller förhärliga den ena eller andra sidans insatser på slagfältet. Världens museer svämmar över av bataljmålningar, inte minst från den period när nationer byggdes och territorialgränser drogs upp. I våra dagar är de stora krigen mellan stora nationer på väg att bli ett minne blott. I dessa konflikters ställe kommer vad fredsforskarna kallar ”lågintensiva konflikter”. Men det betyder inte att färre människor dör i krig – ibland är det snarare tvärtom. Etniska, politiska, sociala och religiösa konflikter fortsätter att plåga människor världen runt, ofta under massmediernas radar. Men konsten har förmågan att rikta blicken mot områden som ligger i skugga. Årets första nummer av Konstperspektiv handlar om konstnärernas sätt att hantera de våldsamma konflikterna i dagens värld. De utkämpar, bokstavligt talat, ett slag för freden.