2012 nr 2

kr75.00

Tema: DIY or DIE

Beskrivning

Tema: DIY or DIE

Att vara konstnär är att skapa sig själv. Att skapa sin marknad, att skapa sin publik. Ibland får man hjälp på traven av gallerister, curatorer eller museiintendenter. Men för det mesta får man jobba på egen hand med osäkra framtidsutsikter. Men konstnärer har aldrig haft för vana att sitta och vänta på att något ska hända. De tar, bildligt talat, lagen i egna händer. Vårnumret av Konstperspektiv fokuserar på konstnärsdrivna initiativ av olika slag, och på konstnärer som hittar egna vägar till offentligheten när ingen annan vill vara med och leka. På detta sätt omdefinierar de även maktförhållandena på konstscenen, trots de blygsamma medel som står till förfogande. Några av dem bygger med tålamod och envishet Nordens största konstmässa. En annan gör det fysiska stadsrummet till en infrastruktur för att utbyta konstverk. En tredje engagerar ungdomar i ett gigantiskt graffitiprojekt. Vägarna är många, men målet är detsamma: att följa den egna konstnärliga övertygelsen och ta konsekvenserna av den. Vart än den råkar leda.