2013 nr 4

kr75.00

Beskrivning

Tema: Neopop och konstbildning

Ett nytt nummer av Konstperspektiv kommer ut den 29 november. Temat är denna gång dubbelt: neopop och konstbildning. Nästa år är det 60 år sedan begreppet ”pop art” myntades. Vi speglar följderna av det popkonstnärliga genombrottet. Hur vidareutvecklas det av dagens konstnärer? Och går det att förhålla sig kritiskt till popkonsten i en tid när gränsen mellan konst och masskultur i stort sett suddats ut? Dessutom firar Sveriges Konstföreningar sitt 40-årsjubileum i december. Det ger oss en anledning att titta närmare på hur konstbildningen står sig i dagens samhälle.

Clemens Altgård analyserar hur popkonsten ömsat skinn för att överleva. Magnus Bons presenterar Gunilla Klingbergs konstnärskap och Jennie Fahlström har träffar Peter Geschwind för ett samtal om hur det är att vara neopop. Per Hasselberg diskuterar med Carolina Malmström om konst som kunskap och Gert Z Nordström introducerar Herbert Read, anarkisten som blev den svenska konstpedagogikens fader. Under vinjetten Mötet har Magdalena Dziurlikowska begivit sig ut på landet för att träffa Moa Israelsson Forsberg.