2014 nr 2

kr75.00

Beskrivning

Ett nytt nummer av Konstperspektiv kommer ut den 9 maj. Numret tar sin utgångspunkt i hur den starka staten förhåller sig till konsten, och hur det nationella projektet gradvis övergått till att bli en dragkamp mellan makthavare som önskar att konsten ska sitta still i båten, och konstnärer som ser konsten som ett instrument för att pröva hållfastheten hos samhällsmoralen.

Robert Stasinski tar sig fram genom ett Europa där konsten växelvis fungerat som samhällsmaskineriets smörjmedel, hyllat makten eller repat samhällets glänsande lack. Anders Olofsson har mött Richard Dore för ett samtal om relationen mellan praktiska livsideal och konst. Victoria Machmudov studerar hur konstnärer vänder modern övervakningsteknik mot dem som övervakar oss. Torsten Jurell har besökt porslinets huvudstad Jingdezhen, och Magnus Bons presenterar Aida Chehrehgoshas säregna fotokonst. Slutligen har Jan Torsten Ahlstrand rest till Tallinn för att söka den östeuropeiska modernismens rötter.