Skolkonstboken, (Statens Konstråd, 2006)

”Alla som minns en bild i skolan som betytt något särskilt räcker upp en hand. Alla ni andra anstränger er för att komma ihåg en.” Jag anstränger mig, försöker minnas alla de år jag tillbringat i olika skollokaler från lågstadiet till universitet. Visst något litet konstverk dyker upp i ögonvrån, men, nä, inget som har betytt något eller som jag direkt minns. Nu kan jag visserligen skylla på att konstintresset kom sent i livet, men konsten i skolan verkar å andra sidan väldigt anonym och har ofta svårt att hävda sig bland korridorernas många intryck.

Det är Johan Croneman som ställer frågan i en mycket läsvärd och inspirerande text i Statens Konstråds lilla bok ”Skolkonstboken”. Boken i sig är till ytan anspråkslös, en vit pärm med orden Skolkonstboken i gröna snedställda bokstäver, vilket gör att boken till det yttre känns lika lockande som en ödslig skolgård, men innehållet är som sagt både spännande och intressant. Jag fastnar för Cronemans text, han skriver personligt och tänkvärt om konsten i skolan, utifrån sina egna erfarenheter om skolan och reflektioner inhämtade under tre besök i skolor som arbetat med ”konstnärliga gestaltningar” i samarbete med Statens Konstråd. Croneman visar att konst i skolmiljöer är en svår nöt att knäcka, en bidragande orsak är konstens ringa betydelse som ämne i skolan och bristen på kunskap om konst bland de anställda, men han visar också att det går att lyckas med sådana här projekt genom bra samarbeten och samtal med alla berörda parter.

Sedan 1999 har Statens Konstråd deltagit i flera konstprojekt inriktade mot skolvärlden. Miljöer där barn och ungdomar vistas är ett prioriterat område för Statens Konstråd, och ett tjugotal av dessa konstprojekt finns nu representerade i ”Skolkonstboken”. För den intresserade pågår det även en utställning om konst i skolmiljö på Statens Konstråds Galleri i Stockholm.

Statens Konstråds hemsida: www.statenskonstrad.se

/Mathias Jansson

Kommentera