Stina Rosenberg får Åke Andréns konstnärsstipendium

Stina Rosenberg har tilldelats Åke Andréns Stiftelses stora konstnärsstipendium för 2013. Stipendiesumman är på 500.000 kronor, och så här lyder juryns motivering:

Vardagens förtrolighet kan stå i vägen för insikten om måleriets mirakel: att en människa genom att föra handen över en yta och lämna spår av färg kan ge en bild av världen och av vad det innebär att vara människa. En handling vetenskapen menar utförts under åtminstone hundra tusen år och som byggt en svindlande rik tradition. Och hela tiden tar unga målare vid och förmår locka oss att se på nytt.

Stina Rosenberg väljer att gå tillbaka till det mest ursprungliga i processen. Hennes bilder avbildar inte utan ställer oss inför verkligheten av färg och handens rörelse över den monokroma målningen. Blicken lockas att vandra mellan den stora form som breder ut sig på ytan och förvandlar den till rymd och bärare av myriader små kroppar av färg, var och en med sin rumslighet och rörelseenergi.

Målaren är intensivt närvarande. Bilder av gestalter i verkligheten glimtar till och upplöses.  Till sin verkan ligger detta måleri nära musikens förmåga att oförklarligt röra vid existensen. Själv nämner hon tilltro och tillit som drivkrafter och strävan att maximalt vidga spannet mellan olika innebörder.

Så bjuder Stina Rosenbergs bilder motstånd mot det snabba, tydliga och direkta, men desto mer av poesi och det utforskandets äventyr bara måleriet kan ge.

Ett urval av Stina Rosenbergs verk visas på Liljevalchs konsthall i Stockholm under perioden 24-29 september. Därefter kommer hon att ställa ut på Jönköpings läns museum 12 oktober 2013 – 12 januari 2014.

Åke Andréns  Stiftelse inrättades 2011 med syfte att varje år premiera en ung lovande konstnär. Årets utdelning är den andra, föregående års stipendiat var Carl Hammoud.

Nedan kan du se bilder från stipendieutdelningen!

Lämna ett svar