Tag Archives | Nyheter

Nytt nummer den 4 december Tema: Biennalerna och arkiven

kp4-05Vi avslutar vårt jubileumsår med ett fylligt nummer där du kan läsa om hur arkivkonsten breder ut sig på de internationella biennalerna. Men på vilket sätt angriper samtidens konstnärer  historiskt material i sin konst? Hans Carlsson har letat efter metoder och taktiker för en alternativ historieskrivning på Göteborgs- och Venedigbiennalen 2015.

Frida Sandström har träffat koreografen Mette Ingvartsen för att tala om hennes konstnärliga uttryck.

Ida Thunström följer drömmen om den perfekta bilden från renässansen fram till dagens konstnärliga revolt mot det fulländade.

Maria Johansson fortsätter sin intervjuserie från förra numret med att intervju tre nyexaminerade konstnärer om hur de ser på dagens konstutbildning och deras förväntningar inför framtiden.

Ulrika Flink har träffat konstnären Monique Pelser som utforskat bilden av  Sydafrika, i sin egen och andras konst. För vilken roll spelar synen på landskapet för människors känsla av att höra hemma någonstans?

Mathias Jansson gör ett svep över konstföreningar i Sverige  och möter både T-shirt konst och hur konsten på en vårdcentral i Dalarna kan beröra personal och besökare.

Det och en del andra artiklar, notiser och utställningstips hittar du i det senaste numret av Konstperspektiv

Hans Carlsson och Mathias Jansson har varit redaktörer för detta nummer.

Som framgick av föregående nummer har vår tidigare redaktör övergått till annan verksamhet. En ny redaktör är anställd och kommer att tillträda i början av 2016. I samband med redaktörsbytet passar vi därför på att göra en del andra förändringar med tidningen under våren. För att alla delar ska hinna komma på plats och det ska bli en riktig nystart så kommer det första numret 2016 att bli ett fylligt dubbelnummer som kommer ut den 15 april.

Trevlig läsning och på återseende i april!

Läs hela texten

Nytt nummer den 4 september! Tema: Backspegel och framtidskikare

omslag_15_3Konstperspektiv fyller 40 år under 2015. I höstens utökade jubileumsnummer tittar vi närmare på hur konsten förändrats sedan vi startade, och försöker pejla vilken kurs konsten och konstvärlden kan tänkas ta under kommande decennier. Hur ser relationen ut mellan offentligt och privat? Vad händer med konsten i våra gemensamma rum? Hur har konstnärernas villkor förändrats?

Konstperspektivs avgående redaktör Anders Olofsson funderar över vilka tendenser som påverkat konstlivets utveckling under de senaste 40 åren och vad vi kan förvänta oss av framtiden. Torsten Jurell betraktar omvärlden utifrån sitt 40-åriga konstnärskap och Gabriela López analyserar den offentliga konstens ställning nu och i framtiden. Magnus Bons skärskådar biennalernas balansgång mellan offentliga och kommersiella intressen. Maria Johansson har träffat tre unga konstnärer som fått tänka fritt kring utbildning, karriär och framtid. Bo Borg tar sig an Olle Essviks pionjärarbete i den digitala konstens framkant och  Mathias Jansson har träffar två konstnärer som väver samma konstnärsliv och arbetsliv. Under vinjetten Mötet presenterar Magnus Bons Nina Roos.

Har du frågor, kontakta oss på red@konstperspektiv.nu. Du kan ladda ner en högupplöst bild av omslaget här (Omslag: Torsten Jurell).

Läs hela texten

Nytt nummer den 29 augusti. Tema: Förbannade samtid!

kp_omslag_14_3Ett nytt nummer av Konstperspektiv kommer ut den 29 augusti. Temat är kort och gott den förbannade samtiden. Vår moderna, västerländska tidsuppfattning har egentligen bara kring 300 år på nacken. Under 1700-talet växte föreställningen sig stark att mänskligheten rörde sig från ett mörkt förflutet i riktning mot en ljus(are) framtid, där samtiden var en nödvändig mellanlandning. Idag är vi inte längre så säkra på den saken. Samtiden framstår mer som ett konglomerat av det förflutna och drömmarna om något kommande. Samma brist på precision häftar vid samtidskonstbegreppet, vilket inte hindrar att det används flitigt på både museer, universitet och konstskolor, för att inte tala om i massmedia. I höstens nummer av Konstperspektiv söker vi närma oss samtiden och samtidskonstbegreppet.

Ur numret: Vad har kamouflagemålare från första världskriget gemensamt med stylister som vill dölja oss för övervakningskameror? Anders Olofsson går på jakt efter konsten i en bångstyrig samtid. Magdalena Dziurlikowska har träffat Cecilia Ömalm, som låter arkitekturen öppna hemliga dörrar till inre rum. I tider när kulturpolitiken havererar hänvisas konstnärerna allt oftare till att själva ta ansvaret för sin ekonomiska utveckling. Jakob Anckarsvärd uppmanar dem att ta saken i egna händer. Gert Z Nordström skärskådar det svenska historiemåleriet, en bespottad genre som fått en äreräddning. Dessutom har vi frågat experterna Cecilia Hillström, Martin Ålund och Dan Karlholm om begreppet samtidskonst egentligen har någon betydelse idag. Under vinjetten Mötet presenterar Magnus Bons konstnären Enno Hallek.

Har du frågor, kontakta gärna Anders Olofsson, Konstperspektivs redaktör, på e-postadress anders.olofsson@konstperspektiv.nu eller telefon 0733-755 985. Du kan ladda ner en högupplöst bild av omslaget här (Omslag: Carlos Cruz-Diez, Dazzle Ship).

 

Läs hela texten

Nytt nummer: DIY od DIE

NYTT NUMMER AV KONSTPERSPEKTIV UTKOMMER DEN 11 MAJ!

Tema: DIY or DIE

Att vara konstnär är att skapa sig själv. Att skapa sin marknad, att skapa sin publik. Ibland får man hjälp på traven av gallerister, curatorer eller museiintendenter. Men för det mesta får man jobba på egen hand med osäkra framtidsutsikter. Men konstnärer har aldrig haft för vana att sitta och vänta på att något ska hända. De tar, bildligt talat, lagen i egna händer. Vårnumret av Konstperspektiv fokuserar på konstnärsdrivna initiativ av olika slag, och på konstnärer som hittar egna vägar till offentligheten när ingen annan vill vara med och leka. På detta sätt omdefinierar de även maktförhållandena på konstscenen, trots de blygsamma medel som står till förfogande. Några av dem bygger med tålamod och envishet Nordens största konstmässa. En annan gör det fysiska stadsrummet till en infrastruktur för att utbyta konstverk. En tredje engagerar ungdomar i ett gigantiskt graffitiprojekt. Vägarna är många, men målet är detsamma: att följa den egna konstnärliga övertygelsen och ta konsekvenserna av den. Vart än den råkar leda.

  • “DIY – Grow or DIE” –  Den konstnärsdrivna mässan Supermarket har sedan starten 2006 inte bara vuxit, utan även antagit formen av ett unikt projekt som alltfler vill kopiera.
  • “Ett ansikte utåt” – Skyltfönster finns det gott om. Även tomma. I Malmö och i Linköping har man hittat två olika sätt att låta fasaden och fönstret utåt förmedla konst till folket.
  • “Det är fint att vara ful” –  Med rötter i alternativrörelse och populärkultur mer än designklassiker kör Fuldesign sitt eget race parallellt med den tomma designvärlden.
  • ”Materialutmattning” –  Carolina Falkholt är graffitikonstnären som tog sig an en hel stad.
  • ”Det jäser i Göteborg” – När konstlivet i Stockholm till stor del verkar ha präglats av kommersiella intressen anses ofta den göteborgska scenen mer påverkad av ideella initiativ.
  • “Fildelning streetstyle” – I Aram Bartholls projekt Dead Drops fildelar man konst på gatunivå.

Förutom detta: reportage, bokrecensioner, konstkalendarium och mycket annat! Har du frågor, kontakta gärna Anders Olofsson, Konstperspektivs redaktör, på e-postadress anders.olofsson@konstperspektiv.nu eller telefon 0733-755 985. Du kan ladda ner en högupplöst bild av omslaget här (Peder Alexis Olsson på Fasad 18 oktober 2008–13 februari 2009, Foto: Terje Östling).

Läs hela texten