Om Konstperspektiv

Konstperspektiv är Sveriges största renodlade konsttidskrift. Sedan 1975 har vi följt vad som händer på den samtida konstscenen. Vi skriver för en bred, konstintresserad publik. Hos oss får konsten vara mångfald: måleri, skulptur, installation, video, foto, performance och mycket, mycket mer. Upplagan ligger idag på runt 6500 exemplar, men vi har ca 30 000 läsare per nummer.

Konstperspektiv ägs av Stiftelsen Konstperspektiv. I stiftelsens stadgar står det uttryckligen att Konstperspektiv ska ha en konstbildande inriktning. Den ambitionen styr än idag vårt redaktionella arbete.

Styrelsen för Stiftelsen Konstperspektiv består av:
Anders Norén (ordförande)
Andrea Creutz
Eva Arnqvist
Karin Westergren
Linda Fagerström

 
omslag kp 1-2 2016