Visioner vid vatten: Ett konstprojekt i Östergötland

Att arbeta med konstnärlig gestaltning längs olika resvägar är ett sätt att föra ut konsten i det offentliga samtalet och möta nya besöksgrupper. Konstvägen Sju älvar är kanske det mest kända exemplet i Sverige. Längs en sträcka på 350 kilometer från Holmsund i öster till Storjola i väster finns 10 konstverk utplacerade i det norrländska landskapet. Visioner vid vatten i Östergötland bygger på samma princip. Längs en 10 mil lång sträcka av Göta Kanal har man placerat ut ett antal platsspecifika konstverk. Eva Fornåå har gjort skulpturgruppen ”Rabbit Crossing” vid Söderköping, vid Borensberg finns konstnären Jonas Hellströms lekfulla vattenskulptur ”Tjuff Tjuff”, och i sjön Roxen reser sig Kent Karlssons 9 meter höga skulptur ”Dubbelgångare” för att nämna några av de fasta konstverken som Göta kanalresenärerna möter längs vattenvägen.

De fasta konstverken var nu bara en del av projektet, som pågick under fem år. Konstutställningar och kulturevenemang utanför den traditionella konstscenens gallerier och museer var ett annat viktigt inslag. Bland annat fick 350 barn i Östergötland medverka och gestalta ”Kända och okända djur” inspirerade av Beppe Wolgers visa om okända djur. Resultatet blev runt 400 djurskulpturer som placerades ut längs Göta Kanals strandbankar och man beräknar att mellan 300 000-500 000 har tagit del av ”Visioner av vatten” på något sätt..

För den som är intresserad av mer information finns dels en sammanfattning i form av en liten A4-skrift och en hemsida www.visionervidvatten.se där du kan läsa mer om konstverken och konstnärerna.

/Mathias Jansson

Kommentera