Datum för utgivning av Konstperspektiv

Konstperspektiv nr. 1 – 2022
Utkommer 25 februari
Deadline material 21 januari

Konstperspektiv nr. 2 – 2022
Utkommer 6 maj
Deadline material 1 april

Kostperspektiv nr. 3 – 2022
Utkommer 26 augusti
Deadline material 27 juli

Konstperspektiv nr. 4 – 2022
Utkommer 28 oktober
Deadline material 23 sept.

Utgivning 2022 samt priser och format för utskrift

Välkommen att kontakta vår säljare!

administration@konstperspektiv.nu
070 618 28 05

Skicka färdigt material till:

administration@konstperspektiv.nu enligt deadline ovan.
Maxgräns för bifogade annonser är 10 MB. Överstiger ditt material denna gräns kan du skicka annonsen via exempelvis WeTransfer, Sprend m.fl.

Tillbaka