Datum för utgivning av Konstperspektiv

Konstperspektiv nr. 1
Utkommer 28 februari
Deadline material 24 januari

Konstperspektiv nr. 2
Utkommer 8 maj
Deadline material 3 april

Kostperspektiv nr. 3
Utkommer 28 augusti
Deadline material 24 juli

Konstperspektiv nr. 4
Utkommer 30 oktober
Deadline material 25 sept.

Utgivning, priser, format mm för utskrift

Skicka färdigt material till:

administration@konstperspektiv.nu enligt deadline ovan.
Maxgräns för bifogade annonser är 10 MB. Överstiger ditt material denna gräns kan du skicka annonsen via exempelvis WeTransfer, Sprend m.fl.

Tillbaka