Datum för utgivning av Konstperspektiv

Konstperspektiv nr. 1
Utkommer 26 februari
Deadline material 22 januari

Konstperspektiv nr. 2
Utkommer 7 maj
Deadline material 1 april

Kostperspektiv nr. 3
Utkommer 27 augusti
Deadline material 23 juli

Konstperspektiv nr. 4
Utkommer 29 oktober
Deadline material 24 sept.

Utgivning, priser, format mm för utskrift

Skicka färdigt material till:

administration@konstperspektiv.nu enligt deadline ovan.
Maxgräns för bifogade annonser är 10 MB. Överstiger ditt material denna gräns kan du skicka annonsen via exempelvis WeTransfer, Sprend m.fl.

Tillbaka