Kontakt

Postadress och fakturaadress
Konstperspektiv, Tegnérgatan 60A, 216 12 Limhamn
  Annons- och kalendarieförsäljning (OBS: ej pressmedelanden till redaktionen – no press releases, please!)
red@konstperspektiv.nu
Redaktör Caroline Swartling
red@konstperspektiv.nu
  Kalendariet för konstföreningar
Mathias Jansson
info@sverigeskonstforeningar.nu
Tel: 040-36 26 68
Prenumerationsbeställningar
Nätverkstan Ekonomitjänst
ekonomitjanst@natverkstan.net
Telefon: 031-743 99 05 (9-12 vardagar)
Fax: 031-743 99 06
  Allmänna frågor och pressmeddelanden till redaktionen
red@konstperspektiv.nu
Adressändringar
Klicka här för att ändra din adress. Ha ditt prenumerationsnummer till hands (det finns på din betalningsavi eller på baksidan av Konstperspektiv ovanför adressen).