Prenumerera på Konstperspektiv

Unna dig lyxen att läsa ett riktigt
bra konstmagasin.

Beställ en prenumeration eller köp ett lösnummer!

Prenumerera på Konstperspektiv – en tidskrift som speglar samtidens konst på ett intressant och mångsidigt sätt. Vi analyserar och kommenterar konsten för en bred publik. Vi skriver om aktuella konsthändelser och utställningar i Sverige och i världen. Ett brett urval av Sveriges duktigaste skribenter guidar dig genom konstens värld, tillsammans med ett rikt bildmaterial. Utkommer 4 gånger om året. Till dig eller till någon annan som också gillar konst!

Prenumeration 1 år, 4 nummer
Ordinarie pris 300 kr
Rabatterat pris 250 kr
(gäller medlem i konstförening ansluten till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar)

Prenumeration 2 år – 8 nummer
Ordinarie pris 550 kr
Rabatterat pris 470 kr
(gäller medlem i konstförening ansluten till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar)

Utlandsprenumeration 500 kr

Lösnummer 110 kr (inklusive admin och porto).
Höjt pris för utskick lösnummer pga ökade portokostnader.

Adressändring

Du som inte är medlem i Sveriges Konstföreningar kan kontakta oss om du vill ändra din adress eller har andra frågor som rör din prenumeration.
Ange alltid för- och efternamn, ny adress samt din gamla adress när du vill göra en adressändring.
konstperspektiv@natverkstan.net
031-743 99 05, tisdagar och onsdagar 9-12.

Adressändring för styrelsemedlem i en konstförening
kontakta kristinl@sverigeskonstforeningar.nu 

Vi hanterar alla personuppgifter enligt gällande lagstiftning.
Mer information hittar du här!