Annonsformat och priser i Konstperspektiv

Baksida, 212 x 244 mm, 15 000 kr
Helsida, 212 x 270 mm, 15 000 kr

Halvsida, stående 102 x 270 mm, 8 000 kr
Halvsida, liggande 212 x 133 mm, 8 000 kr

Kvartssida, stående 102 x 133 mm, 4 300 kr
Kvartssida, liggande 212 x 64 mm, 4 300 kr

Åttondel, stående 49 x 133 mm, 2 800 kr

För information och priser för iblandning av bilaga, kontakta säljavdelningen

Annonspriser och format för utskrift

Annonsmaterial, som tryckfärdig pdf, skickas till:

administration@konstperspektiv.nu
Maxgräns för bifogade annonser är 10 MB. Överstiger ditt material denna gräns kan du skicka annonsen via exempelvis WeTransfer, Sprend m.fl.

Tillbaka