Annonsformat och priser i Konstperspektiv

Baksida, 222 x 253 mm, 15 000 kr
Helsida, 222 x 258 mm, 15 000 kr

Halvsida, stående 102 x 270 mm, 8 000 kr
Halvsida, liggande 206 x 134 mm, 8 000 kr

Kvartssida, stående 102 x 134 mm, 4 300 kr
Kvartssida, liggande 206 x 66 mm, 4 300 kr

Åttondel, stående 50 x 134 mm, 2 800 kr

Annonspriser och format för utskrift

Färdigt annonsmaterial skickas till:

administration@konstperspektiv.nu
Maxgräns för bifogade annonser är 10 MB. Överstiger ditt material denna gräns kan du skicka annonsen via exempelvis WeTransfer, Sprend m.fl.

Tillbaka