Tekniska specifikationer

Maxgräns för bifogade annonser är 10 MB. Överstiger ditt material denna gräns kan du skicka annonsen via exempelvis WeTransfer, Sprend m.fl.

Bilder som används i annonsen bör ha en upplösning på 300 dpi.

Bra att veta är att om man skapar en PDF med tryckeriets joboptions, se nedan, så konverteras inga färger. Anledningen till det är att de separerar allt i sitt interna arbetsflöde. Dvs. en monterad RGB-bild i Indesign kommer fortsatt vara RGB i PDF. Först när vi tar in PDF i vårt arbetsflöde så separeras den till aktuell CMYK.

Använd gärna inställningsfilen från vårt tryckeri för att säkerställa att PDF:en blir korrekt skapad som tryckfärdig PDF. Du kan också exportera PDF med förinställningen för PDF/X-1a, PDF/X-3 eller PDF/X-4. Vi föredrar PDF/X-4 som behåller skuggor och genomskinlighet för bästa resultat.

Ladda hem och installera inställningsfilen för PDF-export (.joboptions) på den här adressen http://www.danagardlitho.se/support/tryckfardig-pdf/

I InDesign läser du in filen i Adobe PDF förinställningar. När du kontrollerar din PDF i Acrobat är ett tips att ta fram paletten Förhandsgranska Utdata (Avancerat / Tryckproduktion). Klicka i Förhandsgranska övertryck för att se eventuella övertrycksfel. Acrobat har också en inbyggd funktion för att kontrollera PDF:en innan du skickar den till tryck, Avancerat / Preflight.

Färginställningar och ICC

Tryckeriets arbetsflöde är optimerat för standardprofiler enligt ISO och baseras på Fogras måldata och de rekommenderar sin egen DanagardLiTHO_Typ1-2_F39_270.icc eller aktuell ISO standard (Fogra 39), f.n. ISOcoated_v2_eci.icc.

Som arbetsfärgrymd i RGB används ICC-profil Adobe RGB (1998). Om information om använd färgrymd saknas så antas för CMYK: Fogra 39 och för RGB: Adobe RGB. Vänligen meddela oss om materialet är skapat på annat sätt än med dessa profiler för att undvika felaktiga färgkonverteringar.

Här kan du ladda ned profiler och färginställningar samt installera dem på din dator:

En fil är själva profilen, den andra är en färginställningsfil. Så här ska filerna installeras:

Installera profiler:
Pc högerklicka på filen och välj installera.
Mac kopiera filen till Macintosh HD/Library/Application Support/Adobe/color/Profiles.

Installera färginställningar:
Pc kopiera filen (.cfs) till C:\Documents and Settings\[Användare]\Application Data\Adobe\Color\Settings
Mac kopiera filen (.cfs) till Macintosh HD/Library/Application Support/Adobe/color/Profiles/Settings

Här kan du ladda ner tryckeriets färginställningar mm


Tillbaka