Dag: 5 november 2022

Källflöden

Bokomslag, skivkonvolut, fotografier och historiska bilder av olika slag – Viktor Rosdahl gräver i arkiven för att hitta källor att