Författare: Admin

Marie Hjortsmark, administration Konstperspektiv. Kontakta mig för frågor som rör tidningens administation, prenumeration och försäljning: administration@konstperspektiv.nu, 0706182805

Samtal om konst

Lena Ryö, ordförande i örebrodistriktet för Riksförbundet Sveriges konstföreningar, fortsätter att leverera intressanta samtal om konst, utifrån det senaste numret

Nytt nummer ute 3 maj!

Axplock ur innehållet PorträttHennes konst utgår från reklamens och livsstilsreportagens drömvärld och hittar djupen i det skenbart ytliga, individerna i

Samtal om konst

Lena Ryö, Riksförbundet Sveriges konstföreningar i Örebro möter konstnären Magdalena Eriksson, bosatt i Latorp utanför Örebro, i ett samtal om

Hur fri är konsten?

Lena Ryö från Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Örebro samtalar med glaskonstnär Annette Alsiö om konstföreningarnas betydelse runt om i landet, om

Källflöden

Bokomslag, skivkonvolut, fotografier och historiska bilder av olika slag – Viktor Rosdahl gräver i arkiven för att hitta källor att