Författare: Admin

Marie Hjortsmark, administration Konstperspektiv. Kontakta mig för frågor som rör tidningens administation, prenumeration och försäljning: administration@konstperspektiv.nu, 0706182805

Samtal om konst

Lena Ryö, Riksförbundet Sveriges konstföreningar i Örebro möter konstnären Magdalena Eriksson, bosatt i Latorp utanför Örebro, i ett samtal om

Hur fri är konsten?

Lena Ryö från Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Örebro samtalar med glaskonstnär Annette Alsiö om konstföreningarnas betydelse runt om i landet, om

Källflöden

Bokomslag, skivkonvolut, fotografier och historiska bilder av olika slag – Viktor Rosdahl gräver i arkiven för att hitta källor att

Samtal om konst

Lena Ryö, från Riksförbundet Sveriges Konstföreningars örebrodistrikt, fortsätter sina samtal med olika konstnärer utifrån senaste numret av Konstperspektiv. Denna gång