Författare: Admin

Marie Hjortsmark, administration Konstperspektiv. Kontakta mig för frågor som rör tidningens administation, prenumeration och försäljning: administration@konstperspektiv.nu, 0706182805

Samtal om konst

Lena Ryö, Riksförbundet Sveriges konstföreningar i Örebro möter konstnären Magdalena Eriksson, bosatt i Latorp utanför Örebro, i ett samtal om

Hur fri är konsten?

Lena Ryö från Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Örebro samtalar med glaskonstnär Annette Alsiö om konstföreningarnas betydelse runt om i landet, om

Källflöden

Bokomslag, skivkonvolut, fotografier och historiska bilder av olika slag – Viktor Rosdahl gräver i arkiven för att hitta källor att

Samtal om konst

Lena Ryö, från Riksförbundet Sveriges Konstföreningars örebrodistrikt, fortsätter sina samtal med olika konstnärer utifrån senaste numret av Konstperspektiv. Denna gång

Fler vinnare!

Boro – Nödens konst, som visas på Vandalorum till den 14 augusti i år, vinner “Årets utställning 2021” i Sverige.

Årets museum 2022

Nationalmuseum har idag utsetts till Årets museum, av Sveriges Museer och Svenska ICOM. Konstperspektiv säger grattis till den fina utmärkelsen!