Intrycksinfarkt

Dag Hagerius, 32, brukar besöka konstutställningar i sin hemstad Örebro, och när han är i Stockholm går han ofta på museum. Men trots sitt intresse skyndar han sig ibland igenom utställningarna eftersom hans adhd innebär svårigheter med koncentrationen. Anpassade visningar och hörselskydd är ett par åtgärder på svenska museer för att ge besökare med NPF-diagnoser en bättre upplevelse.
Men i Brasilien har man hunnit längre än så. Emma Garzon tar reda på mer i Konstperspektivs senaste nummer.

Innan Dag besöker ett museum brukar han läsa på om utställningarna, och han tycker att det ska finnas tydlig information både på hemsidan och i museets lokaler.
– Men det viktigaste är att det finns en röd tråd i hur utställningarna är utformade.
Till exempel tycker Dag att liknande uttryck eller tekniker i konsten kan hänga ihop. För honom gör det stor skillnad, han tycker att det blir mer engagerande, gripande och lättare att fokusera om utställningen är gjord så.

Foto privat