Lena möter Josie i ett samtal om Konst

Lena Ryö, från Riksförbundet Sveriges Konstföreningar Örebro Län, samtalar denna gång med Josie Ahlström. Hon är född utanför Lindesberg men bor numera i Örebro, och som konstnär arbetar hon både i olja och kolkrita, ofta med inspiration från naturen.