Hur fri är konsten?

Lena Ryö från Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Örebro samtalar med glaskonstnär Annette Alsiö om konstföreningarnas betydelse runt om i landet, om konsten och konstnärens frihet.