Förgreningar och rotskott

Uppspänd med vajrar hänger en gammal ek upp och ned mellan husen. Det var 30 år sedan sist, men hösten 2023 återvände Charlotte Gyllenhammars Dö för Dig till Drottninggatan i Stockholm. Träd har länge haft en särskild plats i konsten och skjuter nu upp igen på flera håll. Mathias Jansson gräver efter rötterna till fenomenet i Konstperspektiv nr 1 – ute 23 februari.

Samma konstverk, samma plats – men mycket har hänt under de senaste trettio åren och Charlotte Gyllenhammars verk
öppnas upp för nya tolkningar, i nya kontexter. Till exempel blev Drottninggatan, Stockholms affärspulsåder, i april 2017 platsen för ett dödligt terrorattentat.

Det är svårt att inte tänka på den händelsen när man ser trädet som hänger uppspänt mellan husen som ett offer.

Foto: Konstfrämjandet