Konstperspektiv möter Jan Håfström

Jan Håfström har hunnit med en hel del sedan han gick ut konsthögskolan för drygt 50 år
sedan. Barnets fascination för serier tog sig ett sent uttryck i verken med figuren Walker ur
Fantomen. Andra viktiga inspirationskällor har varit symbolisten Arnold Böcklin och den litterära sjöfararen Joseph Conrad. Nu tar Håfström upp kriget i Ukraina och hela livsverket, genomsyras av tankar kring livets förgänglighet. Läs hela intervjun av Clemens Poellinger i Konstperspektiv nr 1, 2023

Jan Håfström i sin ateljé, fotograferad av Anna Drvnik