Samtal om konst

Hör Ingela och Lars Agger samtala om konst tillsammans med Lena Ryö, Riksförbundet Sveriges Konstföreningar Örebro län. Mötet ägde rum i Östansjö där konstnärsparet bor och verkar.