Författare: Admin

Marie Hjortsmark, administration Konstperspektiv. Kontakta mig för frågor som rör tidningens administation, prenumeration och försäljning: administration@konstperspektiv.nu, 0706182805

Samtal om konst

Samtal om innehållet i tidskriften Konstperspektiv nr 4 2021 med Lena Ryö, Sveriges konstföreningar Örebrodistriktet och konstnären Charlotte Ostritsch.