Samtal om konst

Samtal om innehållet i tidskriften Konstperspektiv nr 4 2021 med Lena Ryö, Sveriges konstföreningar Örebrodistriktet och konstnären Charlotte Ostritsch.