För konsten i tiden


I år fyller Sveriges Allmänna Konstförening 190 år, vilket gör den till landets största och äldsta konstförening. Emil Ivedal har dykt ner i den anrika historien och pratat med en förening vars engagemang för konsten tycks outtröttligt. Med snart två sekel i ryggen råder det inga tvivel om att Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) blivit en grundbult i svenskt konstliv. Nu som då är deras enskilt viktigaste syfte att väcka och utvidga intresset för svensk samtidskonst. Det gör de via bland annat en årsbok, en numera digital medlemstidning och såklart det årliga konstlotteriet som sett snart alla moderna konstströmningar och ismer passera genom åren. Blickar man bakåt tonar bilden fram av en förening med en rik historia, och de konsthistoriska anekdoterna är många.

Läs Emil Ivedals reportage i Konstperspektiv nummer 2

Landskap i ovissa tider och Shapedrifters SAK Konstakademien 2019. Foto Corina Wahlin