Samtal om konst

Sveriges Konstföreningar Örebro och Lena Ryö samtalar med Johan Ledung om konst utifrån senaste numret av Konstperspektiv.