Dags för årets bokrea!

Böcker irad med ryggen upp

Nu är det bokreatider och där kan det vara värt att påminna om Per I Gedins utförliga biografi över Carl Larsson, men jag vill här istället lyfta fram en ny bok. Den heter Press On och är en genomgång av konstgrafikens villkor idag. 27 verkstäder, skolor och andra presenteras. Texterna är på engelska och boken beställs enklast via www.grafiskasallskapet.se.

Nils Forsberg

Chefredaktör Konstperspektiv. Kontakta mig för nyhetstips, synpunkter och glada tillrop: red@konstperspektiv.nu eller 070-232 45 95