Kreativiteten blomstrar i svåra tider

Kära läsare, här kommer ett något försenat nyhetsbrev för april, situationen är som alla vet väldigt annorlunda. Det var inte många som ännu för en dryg månad sedan kunde tro att världen skulle hamna i det läge den nu är. Coronaepidemin har blivit något som kommer att skrivas in i historieböckerna.
Konstlivet påverkas i allra högsta grad och en anledning till att det här brevet är sent är att jag in i det längsta försökte uppdatera vilka konsthallar, museer och gallerier som ännu hade öppet och vilka utställningar som skulle öppna enligt plan och vilka som skulle skjutas upp och till när. Till sist gav jag upp.
Jag försökte också skaffa mig en överblick över vilka som gjorde vad på nätet som substitut för något som inte blev av i den verkliga världen. Jag gav upp med det också, för ska jag var ärlig tycker jag aldrig att en virtuell konstupplevelse kan vara mer än en svag skugga av en verklig.
Men så började det dyka upp foton på nätet där människor med varierande framgång klätt ut sig till eller försökt återskapa olika klassiska konstverk.
Här finns en del samlade: https://www.sadanduseless.com/recreated-art/ liksom på instagramkonton som @tussenkunstenquarantaine och @covidclassics och under hashtaggar som #recreatedart och #covidclassics

Det är antagligen bara påtvingad isolering och den kolossala uttråkning den får som konsekvens som kan få den sortens kreativitet att blomstra. Inspireras, fotografera och lägg upp – eller skratta bara mitt i allt elände. Inte det sämsta.

Gissa konstverket, Instagram