År: 2022

Källflöden

Bokomslag, skivkonvolut, fotografier och historiska bilder av olika slag – Viktor Rosdahl gräver i arkiven för att hitta källor att

Samtal om konst

Lena Ryö, från Riksförbundet Sveriges Konstföreningars örebrodistrikt, fortsätter sina samtal med olika konstnärer utifrån senaste numret av Konstperspektiv. Denna gång

Fler vinnare!

Boro – Nödens konst, som visas på Vandalorum till den 14 augusti i år, vinner “Årets utställning 2021” i Sverige.

Årets museum 2022

Nationalmuseum har idag utsetts till Årets museum, av Sveriges Museer och Svenska ICOM. Konstperspektiv säger grattis till den fina utmärkelsen!

Samtal om konst

Samtal om innehållet i tidskriften Konstperspektiv nr 4 2021 med Lena Ryö, Sveriges konstföreningar Örebrodistriktet och konstnären Charlotte Ostritsch.